Головна сторінка Селище  Гостомель Реєстрація

Вхід

Гостомельський інформаційний портал

Вітаю Вас Гість | RSS Нд, 2024-03-03, 19:34
Меню сайту

Розділи щоденника
Селищна рада [9]
Соціальне забезпечення [2]
Освіта [1]
Виробництво [1]
Культура [3]
Медицина [1]
Екологія та землезбереження [2]
Послуги населенню [2]

Програми селища
Початок » 2009 » Лютий » 3 » П Р О Г Р А М А Розвитку фізичної культури і спорту в селищі Гостомель на 2009 рік
П Р О Г Р А М А Розвитку фізичної культури і спорту в селищі Гостомель на 2009 рік
П Р О Г Р А М А
Розвитку фізичної культури і спорту
в селищі Гостомель на 2009 рік
І. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту
Реалізація державної політики в сфері фізичної культури і спорту протягом останніх років обумовила певні позитивні зміни у даній галузі. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.. Зокрема, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (товариства, асоціації, федерації, клуби); створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський та неолімпійський спортивний рух.
Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.
Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно вливає на демографічну ситуацію; високі показники смертності від хвороб системи кровообігу.
Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.
Існуюча система спорту також має складні проблеми. Найістотніша з поміж них, це - низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд у найпрестижніших змаганнях. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.
Не налагоджено ефективних механізмів об'єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.
Напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту. Значного оновлення потребує післядипломна освіта. Низьким є рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.
У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи, передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Недостатньо ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.
II. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
- забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту заінтересованих громадських та приватних організацій, широких верств населення;
- сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
- сформувати систему дитячого спорту;
- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
- підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
- удосконалити систему формування та підготовки збірних команд з видів спорту;
- сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
- удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
- забезпечити добудову стадіону, облаштування трибун, роздягалень .
III. Напрями виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
• фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої освіти;
• спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
• виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;
• фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
2. Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту:
• дитячий спорт;
• дитячо-юнацький спорт;
• резервний спорт;
• спорт вищих досягнень;
• спорт ветеранів.
3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
• кадрове забезпечення;
• матеріально-технічне забезпечення;
• фінансове-забезпечення;
• медичне забезпечення;
• інформаційно-пропагандистське забезпечення.
IV. Фінансове забезпечення виконання Програми
Програма виконується за рахунок коштів селищного бюджету, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інвесторів, власні кошти громадян.
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;
- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;
- збільшення вдвічі кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю, та подолання наслідників антигромадських проявів, передусім серед молоді;
- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень;
- впровадження у практику результатів науково-дослідної роботи з фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки, соціології, біології та інших галузей науки.
VI. Основні заходи щодо напрямів виконання Програми
1. Створити організаційні, кадрові, матеріально-технічні та фінансові умови для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді в обсязі не менше 5-6 годин, забезпечувати проведення у закладах дошкільної, загальноосвітньої освіти регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.
2. Оновити в закладах дошкільної, загальноосвітньої освіти спортивні споруди, інвентар та обладнання.
3.Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у загальноосвітніх закладах освіти.

4. Проводити узгоджені заходи щодо організації активного сімейного дозвілля.
5 Забезпечити функціонування культурно – оздоровчого комплексу, зміцнювати його матеріально – технічну базу.
6. Забезпечити розширення мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання.
7 Сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.
8 Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження строкової служби у Збройних Силах України.
9 Створювати умови для впровадження у режим трудового дня ефективних форм виробничої гімнастики, активного відпочинку та післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно- спортивного спрямування за місцем роботи громадян.
10.Передбачати у проектах селищного бюджету фінансовову допомогу футбольним клубам «Факел» , «Гостомель», «Міраж» та дитячим спортивним командам.
11 Сприяти формуванню і діяльності спортивних клубів різних форм власності для інвалідів.
12.Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів та обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем.
13.Сприяти співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для проведення тренувань та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту.
14. Проводити "майстер-класи" видатних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам певних видів спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах.
15. Створити дитячо-юнацьку спортивну школу на території селища.
16. Сприяти у створенні та функціонуванні штатних спортивних команд для спортсменів, які закінчили дитячо-юнацькі спортивні школи і мають реальні можливості для досягнення високих спортивних результатів.
17. Сприяти створенню фінансових, матеріально-технічних та кадрових умов для формування і діяльності системи спортивних клубів, команд, (громадських, муніципальних, приватних), які входять до складу місцевих осередків федерацій з видів спорту або відповідних професійних ліг, асоціацій.
18. Переглянути і затвердити пріоритетні види спорту для селища Гостомель.
19. Сприяти залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту.
20. Дотримуватись нормативів кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
21. Визначити перелік спортивних споруд, що є базовими для проведення офіційних змагань, затвердити комплексні заходи щодо реконструкції цих споруд у відповідності до встановлених стандартів, забезпечити належне фінансування відповідних робіт.


Секретар ради О.В.КислицяЗаступник селищного голови В.М.СаєнкоКатегорія: Культура | Переглядів: 1967 | Додав: gostomel | Рейтинг: 0.0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входу

Календар
«  Лютий 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728

Пошук по щоденнику

Сайти регіону

Статистика

ViZeN©2007-2014 Використовуються технології uCoz