Головна сторінкаСелище  Гостомель

Офіційний Гостомельський інформаційний портал

| RSSСр, 2023-11-29, 23:15
Меню сайту

Разділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Початок » 2015 » Травень » 8 » Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель
Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Гостомельської селищної ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI»
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
Проект рішення Гостомельської селищної ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI» (далі – проект рішення)
розроблений Гостомельською селищною радою.
Проект рішення підготовлено у зв’язку з невідповідністю деяких положень Порядку вимогам Типових правил.
2. Визначення цілей
Проект є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення Порядку розміщення зовнішньої реклами селища Гостомель у відповідність до чинного законодавства України.
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель повинно здійснюватися в порядку, встановленому Гостомельською селищною радою. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим
актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу - прийняття рішення Гостомельською
селищною радою, що можливо зробити двома способами. Перший – розроблення нового
нормативно-правового акта, застосування якого не вбачається за доцільне, оскільки
необхідно лише конкретизувати деякі положення, зробити уточнення. Другий спосіб –
внесення змін до чинного нормативно-правового акту: викладення його в новій редакції.
Внесення змін в рішення Гостомельської селищної ради можливе лише шляхом прийняття
відповідного рішення Гостомельською селищною радою. Інші альтернативні способи
(механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством. Крім того,
застосування інших засобів розв'язання проблеми, не передбачених чинним
законодавством, може бути визнано таким, що суперечить чинному законодавству та є
неприпустимим.
4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» Гостомельській
селищній раді надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у
селищі Гостомель.
У відповідності з підпунктом 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчого комітету Гостомельської
селищної ради належить надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у
встановленому чинним законодавством порядку.
Приведення у відповідність рішень Гостомельської селищної ради та її виконавчого
комітету здійснюється у результаті прийняття відповідних рішень. Таким чином,
вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом
прийняття Гостомельською селищною радою рішення «Про внесення змін до Порядку
розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель» затвердженого рішенням
Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI, з дотриманням вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та іншими актами законодавства. Розробка проекту рішення Гостомельської
селищної ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі 
Гостомель» затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року
№ 674-32-VI здійснена за принципами:
- законності;
- гласності (відкритості та загальнодоступності);
- колегіальності;
- урахування практичного досвіду роботи на рекламному ринку;
- науковості;
- юридичної обґрунтованості тощо.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта
Можливість досягнення цілей, передбачених в пункті 2 даного аналізу, у разі
прийняття цього рішення, є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
За результатами впровадження зазначеного рішення Гостомельської селищної ради
«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель»
затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI
має бути досягнуто цілей, зазначених у п. 2 цього Аналізу.
Запропонований регуляторний акт призведе до виконання вимог Постанови КМУ
від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої
реклами» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
7. Обґрунтування запропонованого строку дії
Дія цього рішення не обмежується часовими рамками та є безстроковим.
8. Визначення показників результативності акта
Внаслідок реалізації рішення планується досягти позитивного результату у
взаємовідносинах, які виникають при розміщенні зовнішньої реклами. Результативність
рішення полягає у відсутності дій, які суперечать нормам чинного законодавства
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення
Строки проведення:
базове відстеження результативності акта – до набрання актом чинності;
повторне відстеження результативності акта – через один рік після набрання
чинності актом.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності
регуляторного акту:
- обсяги надходжень до цільового фонду селищного бюджету, пов’язаних з дією
регуляторного акту;
- визначення кількості розповсюджувачів зовнішньої реклами, на яких
поширюватиметься дія регуляторного акту;
- визначення кількості встановлених рекламних засобів в селищі Гостомель
шляхом проведення інвентаризації рекламних засобів.
Розробник проекту рішення Гостомельської селищної ради та аналізу регуляторного впливу –
юридичний відділ Гостомельської селищної ради (сел. Гостомель, вул. Леніна, 125 кабінет
«юрист», тел.: 999-27; 3-15-56). 
Звіт про результати базового відстеження
Вид та назва регуляторного акту: проект рішення Гостомельської
селищної ради ”Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої
реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської
селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI».
Цілі прийняття акту:
Встановлення єдиного порядку та умов розміщення об’єктів зовнішньої
реклами на території селища Гостомель, впорядкування контрольованого
розміщення зовнішньої реклами.
Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності
зазначеного рішення здійснюється до дня набрання чинності регуляторного
акта.
Тип відстеження: Базове.
Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься
на підставі отримання статистичних даних відділом благоустрою про
кількість встановлених рекламоносіїв згідно прийнятих виконкомом рішень.
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Леніна, 125
П»ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
селище Гостомель № 1014 – 54 – VІ 23 квітня 2015 року
Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі
Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради
від 29.08.2013 року № 674-32-VI
Розглянувши подання старшого інспектора з благоустрою Воронецького С.А.,
беручи до уваги лист адміністративної колегії Київського обласного територіального
відділення, керуючись ст. 16 Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету
Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 "Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами", керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія Гостомельської селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до «Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель»,
затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI,
а саме:
1.1. Підпункт 5.5.1. пункту 5.5. викласти в наступній редакції:
«5.5.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради у наступних випадках:
- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої
долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фото
фіксація). До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб-підприємців;
- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом
шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним».
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.03.2015 року.
3. Рішення оприлюднити на інформаційному сайті селища Гостомель.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень сесії та
виконкому, питань законності та правопорядку.
Селищний голова А.І. Кириченко
Секретар ради О.В. Кислиця
Ст. інспектор з благоустрою С.А. Воронецький
Юрист Ю.М. Гусєва

Категорія: Життя селища | Переглядів: 925 | Рейтинг: 0.0 |

Всього коментарів: 0
Форма входу

Календар новин
«  Травень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

Володимир Захлюпаний © 2007-2012Використовуються технології uCoz