Головна сторінкаСелище  Гостомель

Офіційний Гостомельський інформаційний портал

| RSSСб, 2020-04-04, 16:31
Меню сайту

Разділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Початок » 2013 » Жовтень » 8 » Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення Гостомельської селищної ради  «Про внесення змін до рішення сесії №264-11- VI від 20.10.2011р. 
 „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”
 
Даним проектом регуляторного акту пропонується 
- встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- забезпечити сплату податку юридичними та фізичними особами відповідно до встановлених ставок податку;
- забезпечити додаткові надходження до бюджету селища.

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта – 08290, Україна, Київська область, селище Гостомель, вул. Леніна,220. Гостомельська селищна рада.

Проект регуляторного акта - рішення Гостомельської селищної ради  «Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
Аналіз регуляторного впливу розміщено на  сайті селища Гостомель

Свої зауваження та пропозиції стосовно тексту проекту регуляторного акта ви можете надсилати до 10.11.2013 року включно за поштовою адресою, зазначеною вище, або  на адресу електронної поштової скриньки Гостомельської  селищної ради  sel.rada@mаil.ru

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гостомельської селищної ради  
Про внесення змін до рішення сесії №264-11- VI від 20.10.2011р. 
 „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”
Назва регуляторного органу: відділ обліку та звітності Гостосельської  селищної ради
Назва документу: рішення Гостомельської селищної ради
Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ обліку та звітності Гостосельської  селищної ради
Контактний телефон: 045 97 31 8 52.
1. Визначення проблеми. Визначення причини проблеми. Обґрунтування.
Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належить до переліку місцевих податків та зборів і є обов’язковим для встановлення місцевими радами.
Статтею 265 Податкового кодексу України встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначено платників податку, об’єкт та базу оподаткування та передбачено граничні розміри ставки податку, які встановлюються селищною радою. 
На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету селища Гостомель необхідно прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії №264-11- VI від 20.10.2011р.  „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”
2. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив.
У сферу впливу даної проблеми потрапляють фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, селищна рада.
3. Обґрунтування неможливості вирішення питання ринковим механізмом.
Проблема не може вирішуватись ринковим способом, оскільки встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є прерогативою селищної ради.
4. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою наявних регуляторних актів.
Проблему неможливо вирішити за допомогою наявних регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю у законодавстві.
5. Мета регулювання:
- встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- забезпечити сплату податку юридичними та фізичними особами відповідно до встановлених ставок податку;
- забезпечити додаткові надходження до бюджету селища.
6. Альтернативи.
Можливі такі альтернативні варіанти:
- збереження існуючого стану, тобто неприйняття рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У цьому випадку відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, цей податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, що призведе до втрат доходів бюджету селища;
- встановлення податку забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до бюджету селища.
7. Механізми для розв’язання проблеми.
Регуляторний вплив здійснюється шляхом прийняття рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та затвердження порядку його справляння. Це рішення буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого буде справлятись податок.
8. Обґрунтування терміну дії.
Термін дії регуляторного акту розпочинається з 26 вересня 2013 року і діятиме до внесення змін до чинного законодавства.
9. Показники результативності та заходів із відстеження.
В результаті проведення як базового, так і повторного дослідження будуть аналізуватись такі показники:
- рівень виконання показників сплати податку (щоквартально);
- тенденції зміни кількості платників.
Контроль за справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснює Ірпінська ОДПІ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення сесії №264-11- VI від 20.10.2011р. 
 „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”

З метою наповнення селищного бюджету, керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до ст.8, ст.10, ст.12 та ст. 265 Розділу ХІІ "Місцеві податки і збори”, п. 18 Розділу XX Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями № 403-VIІ від 04.07.2013 р.) та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної  ради

В И Р І Ш И Л А :

         1. Внести зміни до рішення „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ” №264-11-VI від 20.10.2011р. із змінами, внесеними рішенням сесії № 488-21-VI від 18.09.2012 р., а саме: 
- викласти додаток № 1 до рішення сесії  Гостомельської селищної ради №264-11-VI від 20.10.2011р.  „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”в новій редакції.
2. Ірпінська ОДПІ в Київській області у 2013 році не нараховує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам - платникам податку, і цей податок фізичними особами не сплачується.
3. Додаток № 1 до рішення сесії  Гостомельської селищної ради №264-11-VI від 20.10.2011р.  „Про затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”визнати таким, що втратив чинність.
4. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня оприлюднення.
5. Оприлюднити прийняте рішення на інформаційному сайті селища Гостомель.
          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінську ОДПІ в Київській  області в межах їх повноважень та комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.

     Селищний голова                                                                          А.І. Кириченко

     Секретар ради                                                                                  О.В.Кислиця

     Начальник відділу та обліку  та звітності                                     Н.І.Тульнова

     Юрист                                                                                               Ю.М.Гусєва

Додаток № 1 
                                                                                                         до рішення сесії Гостомельської селищної ради                                                                                                                          
№ ___________ від __________2013 р.
Проект                                                                                      „ Про внесення змін до рішення  сесії №264-11- VI           від 20.10.2011р.  „Про затвердження податку на нерухоме
 майно, відмінне від земельної ділянки ”ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розроблено на підставі Податкового кодексу України.
2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ.
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;
д) гуртожитки;
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ.
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1. пункту 5 цього положення.
5. ПІЛЬГИ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ.
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
5.2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.
6. СТАВКА ПОДАТКУ.
6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
             а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
             б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
             в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
             г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
            а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
            б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.
7. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ.
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
             а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;
            б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;
            в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;
           г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
        об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
        розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
        права на користування пільгою із сплати податку;
  розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
8.4. Органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органам, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
9. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
10. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ.
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.
11. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ.
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
             а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
             б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
12.  К О Н Т Р О Л Ь.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору здійснює Іріпнська ОДПІ.

Секретар  ради        О.В.Кислиця

Начальник відділу обліку
та звітності Н.І.Тульнова

Категорія: Робота ради | Переглядів: 1362 | Рейтинг: 0.0 |

Всього коментарів: 0
Форма входу

Календар новин
«  Жовтень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

Володимир Захлюпаний © 2007-2012Використовуються технології uCoz