Головна сторінкаСелище  Гостомель

Офіційний Гостомельський інформаційний портал

| RSSВт, 2020-04-07, 12:25
Меню сайту

Разділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Початок » 2014 » Липень » 24 » ПРОЕКТ РІШЕННЯ про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд
ПРОЕКТ РІШЕННЯ про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд

ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
    РІШЕННЯ ПРОЕКТ

З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд в тому числі для провадження підприємницької діяльності на території селища Гостомель, вдосконалення видачі суб’єктам господарювання дозволів на право розміщення тимчасових  споруд  відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Гостомельської селищної ради
  
В И Р І Ш И Л А:1.    Затвердити форму Типового договору про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд в тому числі для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель, додається.
2.    Архітектору  Гостомельської селищної ради забезпечити: 
    виконання Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011  N244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22 листопада 2011 р. за N1330/20068.
3.    Землевпоряднику  Гостомельської селищної ради забезпечити укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд в тому числі для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель.
4.    При наданні дозволу на розміщення тимчасових споруд  в тому числі для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель, у разі відсутності у суб’єкта господарювання державного акту на право власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною  ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки, в обов’язковому порядку укладається в місячний термін з дати прийняття рішення про надання такого дозволу договір про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд в тому числі для провадження підприємницької діяльності за Типовою формою згідно пункту 1 цього рішення.
5.    Надати повноваження селищному голові укладати договори про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд в тому числі для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель згідно цього рішення.
6.    Встановити плату при укладанні договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) річних від нормативної грошової оцінки землі не залежно від виду економічної діяльності, яку здійснює сервітуарій, для розміщення тимчасових гаражів фізичних осіб 3 % (три відсотки) річних від нормативної грошової оцінки землі.
7.    Плата вноситься сервітуарієм у грошовій формі на бюджетний рахунок селищного бюджету відкритого у відділенні Управлінні Державної казначейської служби  у м. Ірпінь Київської області.
8.    Це рішення підлягає оприлюдненню на інформаційному сайті селища Гостомель.
9.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Саєнка В.М., та постійні депутатські комісії з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища і з питань землекористування, будівництва та архітектури.

Селищний голова                                                                                     А.І. Кириченко
Секретар ради                                                                                             О.В.Кислиця  
Начальник  відділу обліку та звітності                                                   Н.І.Тульнова   
Архітектор             Л.В. Борисова
Землевпорядник             Н.М. Пархоменко
Юрист                                                                                                         Ю.М.Гусєва

 

                                        Додаток 
                                                                                         до рішення   сесії Гостомельської  селищної ради
№____-_____-VI  від  _________ 2014 року 

ДОГОВІР
про встановлення особистого строкового сервітуту 
на розміщення  тимчасових  споруд  в тому числі для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель

Селище Гостомель    
     

    Цей договір укладено між Гостомельською селищною радою Київської області в особі селищного голови Кириченка Анатолія Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі - ВЛАСНИК,  з однієї сторони та ________________________________________________________________, що мешкає в ________________________________________________________________, ідентифікаційний номер _________________, надалі – СЕРВІТУАРІЙ, з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Земельний сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площею ____ м2 з  цільовим призначенням ____________________________________, яка розташована за адресою: ___________________________________ в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право особистого строкового сервітуту для _________________________________________________ згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди (додаток  до Договору, який є невід'ємною частиною цього договору).
1.2. Власник (володілець) повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.
1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, надана в оренду, то укладання даного договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов'язковим попереднім внесенням змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки. Зміни та доповнення до договору оренди повинні відповідати умовам цього договору.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється строковий земельний сервітут терміном на _______ роки з ______________ року до ____________________ року.
2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 30 днів до закінчення строку дії договору повинні повідомити письмово власника про намір продовжити його дію. Продовження терміну дії договору оформляється додатковою угодою на підставі рішення Гостомельської селищної ради про продовження терміну розміщення тимчасової споруди в тому числі для провадження підприємницької діяльності.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Річна плата по договору встановлюється у розмірі ____% (_______ відсотків) від нормативної грошової оцінки землі.  
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно з довідкою відділу Держкомзему в м. Ірпінь №_____від _______________ року  складає в сумі ___________ (_________ гривень, ______ коп.) 

Плата вноситься СЕРВІТУАРІЄМ  у грошовій формі в сумі:  
_________ (____________гривень, ______коп.) в рік в тому числі місячна  - _________ (_____________ гривень, _____ коп.) при цьому вказана сума може змінюватись при умові  проведення індексації нормативної грошової оцінки землі

на рахунок Власника: 
Одержувач:  ______________________________, р/р : ___________, Банк: __________________, МФО: _____________, ЄДРПОУ: ___________________

3.2. Річна плата по договору уточнюється щороку станом на 1 січня на коефіцієнт індексації грошової оцінки земельної ділянки без внесення змін та доповнень до цього договору.
3.3. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
3.4. Форма плати – за безготівковим розрахунком.
3.5. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися у випадках:
• погіршення стану земельної ділянки не з вини СЕРВІТУАРІЯ, що підтверджено документально;
•   зміни умов господарювання, передбачених договором;
•   підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
•   в разі прийняття рішення Гостомельської селищної ради щодо розмірів річної плати за розміщення тимчасової  споруди  в тому числі для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель;
• в інших випадках, передбачених законом.
3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана ВЛАСНИКОМ плата за фактичний строк дії договору, не повертається.
3.7. За порушення строків сплати по договору стягується пеня у розмірі  0,1%  від нарахованої суми за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної суми.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ВЛАСНИК має право:
• вимагати своєчасного внесення плати СЕРВІТУАРІЄМ;
• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено сервітут;
• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у розмірі їх фактичної вартості.
4.2. ВЛАСНИК зобов'язаний:
• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;
• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;
• у разі вилучення земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати виникаючі при цьому збитки СЕРВІТУАРІЮ.
4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:
• приступати до розміщення тимчасової  споруди  для провадження підприємницької діяльності після реєстрації цього договору;
• здійснювати діяльність згідно цільового призначення;
• користуватися на умовах платності та у відповідності з інженерними комунікаціями ВЛАСНИКА.
4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов'язаний:
• своєчасно вносити плату за договором;
• належно використовувати встановлений сервітут відповідно до цільового призначення;
• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;
• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;
• не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним і юридичним особам;
• відшкодувати ВЛАСНИКУ збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;
• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;
• гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень.
4.5. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.
4.6. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.
4.7. Особистий строковий сервітут не позбавляє ВЛАСНИКА земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

5.2. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- ліквідації юридичної особи — СЕРВІТУАРІЯ.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
-   взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, 
- інших підстав, визначених законом.
5.4. Договір строкового сервітуту з послідуючим вилученням земельної ділянки може бути розірвано без згоди СЕРВІТУАРІЯ за рішенням власника (селищної ради) в разі:
- систематичної несплати плати за цим договором протягом 90 (дев’яносто) календарних днів;
- не укладання СЕРВІТУАРІЄМ угоди про внесення змін до договору строкового сервітуту на виконання рішень Гостомельської селищної ради.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право земельного сервітуту виникає після підписання, реєстрації цього Договору сторонами з дати взяття на облік в відділі земельних ресурсів Ірпінської міської ради.
8.2. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в власника – Гостомельська селищна рада, другий — в СЕРВІТУАРІЯ. 


8.3. Невід'ємною частиною цього договору є:
- паспорт прив’язки тимчасової споруди, згідно додатку 1;
- план меж земельного сервітуту.


9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВЛАСНИК 
Гостомельська селищна рада

Селище Гостомель, вул. Леніна, 125 
                                            ______________________Кириченко А.І.

М.П.    СЕРВІТУАРІЙ:
____________________________
_____________________________
Ідентифікаційний номер _________________

 

      _______________________                                                                                             


                                                                         

Договір зареєстрований у  

Гостомельській селищній раді 
(назва органу реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

Про що у книзі реєстрації договорів строкових сервітутів вчинено запис                                                               від «_____» ___________________ 20___ р. за № ___________

М.П. ________________________________________________________      
            (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела реєстрацію)

 

 

    Секретар ради                                                                                             О.В.Кислиця  
  


Додаток 1 
                                      до Договору про встановлення
 особистого строкового сервітуту 
на розміщення тимчасових споруд 
в тому  числі для провадження 
підприємницької діяльності в селищі Гостомель

ПАСПОРТ
прив'язки
_______________________________
(назва тимчасової споруди)

 Замовник _______________________________________________________________________________ 
                                                   (найменування, П.І.Б., реквізити замовника) 
 Примірник N * ______________ 

 Реєстраційний N _____________ 

 Паспорт прив'язки виданий ________________________________________________________________ 
                                                                          (керівник (заступник керівника) відділу 
                                                                з питань містобудування та архітектури міської ради) 

 Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року 

 Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року 

 _________________     _______________        ____________________ 
                (посада)              (підпис)                      (прізвище, ініціали) 

 М.П. 

 Дата видачі  ____  ____________ 20____ року 
 
ЕСКІЗИ
фасадів тимчасової споруди
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних тимчасової споруди)

                              М 1:50 
                 ---------------------------------
                 |                               |
                 |                               |
                 |        Місце креслення        |
                 |                               |
                 |                               |
                 --------------------------------- 

СХЕМА
розміщення тимчасової споруди

     Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на  землекористування ____ га 

                             М 1:500 

                 ---------------------------------
                 |                               |
                 |                               |
                 |        Місце креслення        |
                 |                               |
                 |                               |
                 --------------------------------- 

     Експлікація:
     місце розташування тимчасової споруди;
     червоні лінії;
     лінії регулювання забудови;
     місця підключення до інженерних мереж. 

     Умовні позначення:
_______________ 

     * Паспорт прив'язки складається  у  2-х  примірниках.  Перший  примірник  надається  замовнику,  другий примірник зберігається в  відділі містобудування  та  архітектури,   який   видав   паспорт  прив'язки. 

------------------------------------------------------------------
|________   _____________________________________________        |
|(підпис)    (прізвище, ініціали керівника (заступника)          |
|               підприємства, установи, організації              |
|                           розробника)                          |
|                                                                |
|М.П.                                                            |
|                                                                |
|Дата складання  ____ ____________ 20____ року                   |
------------------------------------------------------------------ 


    Секретар ради                                                                                         О.В.Кислиця  
  

 Звіт про результати базового відстеження

Вид та назва регуляторного акту:  проект рішення сесії Гостомельської селищної ради ”Про затвердження форми Типового договору про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності в сел. Гостомель”.

Цілі прийняття акту:
дотримання вимог чинного законодавства, створення рівних умов, прав та можливостей для діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності, ефективне використання ресурсів територіальної громади встановлення єдиного підходу розташування ТС.

Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності зазначеного рішення здійснюється до дня набрання чинності регуляторного акта.

Тип відстеження: Базове.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься на підставі кількісних показників укладених договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та надходжень до міського бюджету по цих договорах.

АНАЛІЗ
регуляторного впливу
до проекту рішення Гостомельської селищної ради
”Про затвердження форми Типового договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту на розміщення тимчасових  споруд  для провадження
підприємницької діяльності в селищі Гостомель”

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Проект Про затвердження форми Типового договору про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності в м.Ірпінь розроблено фінансовим управлінням на виконання пункту 4 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Проект розроблено з метою нормативного врегулювання питання щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Ірпінь.
2. Визначення цілей державного регулювання
Питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності регулювались рішенням вісімдесят сьомої сесії п’ятого скликання Ірпінської міської ради від 09.04.2010 року №4344-87-V "Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності в м.Ірпінь”, яке розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», яка втратила чинність. 
Метою проекту на сьогоднішній день є дотримання вимог чинного законодавства, створення рівних умов, прав та можливостей для діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності, ефективне використання ресурсів територіальної громади встановлення єдиного підходу розташування ТС.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Відсутність чіткого підходу до вирішення розміщення тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності чинить перешкоди для благоустрою території міста та розвитку підприємництва, тому не є прийнятним.
Заборона розміщення тимчасових  споруд  також не може вважатись прийнятною альтернативою через те, що за рахунок нових тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності створюються нові робочі місця, а також буде можливість залучити додаткові кошти до міського бюджету.  
Прийняття запропонованого регуляторного дасть можливість вирішення актуальних питань розміщення, перенесення, демонтажу і утримання тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми пропонується прийняття форми Типового договору про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Ірпінь, який дозволить врегулювати питання, пов’язані з розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в селищі Гостомель.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Прийняття даного регуляторного акту дозволить упорядкувати процес розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта
З прийняттям Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності очікується врегулювання проблемних питань, пов’язаних з розташуванням тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності визначить нормативно-правову базу для розміщення цих об’єктів, дасть змогу оптимізувати процес розвитку малого бізнесу в селищі Гостомель.
    Вигоди     Витрати 
Для органу місцевого самоврядування    упорядкування процесу розміщення ТС    немає
Для суб’єктів господарювання    чітка і прозора процедура отримання дозволу на розміщення ТС    сплата по договору особистого строкового сервітуту
Для населення    ТС будуть установленні в місцях, зручних для користування    Немає 
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії акта необмежений.
8. Показники результативності регуляторного акта
    Показник надходжень до міського бюджету по договорах про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
    Кількість укладених договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта
    аналіз надходжень до селищного бюджету;
    аналіз укладених договорів.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.
З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акта. 
Розробник проекту  рішення Гостомельської селищної ради та аналізу регуляторного впливу – спеціалісти Гостомельської селищної ради (селище Гостомель, вул.Леніна, 125,   т.:999-27, 31 852, 32 7 65,).

 

 

Категорія: Робота ради | Переглядів: 772 | Рейтинг: 0.0 |

Всього коментарів: 0
Форма входу

Календар новин
«  Липень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

Володимир Захлюпаний © 2007-2012Використовуються технології uCoz