Головна сторінкаСелище  Гостомель

Офіційний Гостомельський інформаційний портал

| RSSНд, 2024-03-03, 19:31
Меню сайту

Разділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Початок » 2013 » Листопад » 26 » За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок»
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок»
Перший звітний період для новостворених платників податку на прибуток
Платники податку на прибуток підприємств, зареєстровані протягом року, вперше подають податкову декларацію та сплачують податок за підсумками року, в якому вони зареєструвалися. 
Декларація подається до територіального органу Міндоходів протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Тобто, останнім днем подання декларації для платників, зареєстрованих протягом 2013 року, буде 3 березня 2014 року. При цьому, податкове зобов’язанання, визначене в декларації, потрібно сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації, тобто до 11 березня 2014 року включно. 
Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств регулюється розділом ІІІ Податкового кодексу України.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1283

Як підприємцю отримати лікарняні?
Предприниматель-единщик добровольно застрахован в системе ОГСС в связи с временной потерей трудоспособности. Он является плательщиком ЕСВ по ставке 36,6 % от суммы дохода, определенной им самостоятельно. В ноябре предприниматель болел, оформлен больничный листок. Каким образом можно получить пособие по временной нетрудоспособности? 
Для получения пособия предпринимателю следует обратиться в орган ФСС по ВПТ (далее – Фонд) по своему месту жительства с заявлением по форме приложения 2 к Порядку, утвержденному постановлением правления Фонда от 02.06.05 г. № 62 (далее – Порядок № 62), и представить: 
- договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (ОГСС); 
- документы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовую книжку); 
- страховое свидетельство; 
- документы, подтверждающие уплату ЕСВ за расчетный период и за месяц, в котором наступил страховой случай; 
- листок нетрудоспособности. 
Сумма выплаты зависит от среднедневного дохода застрахованного лица, количества оплачиваемых календарных дней болезни и страхового стажа. 
Деньги Фонд перечислит на специально открытый предпринимателем банковский счет, номер которого указан в заявлении о постановке на учет в Фонде. 
Основание для получения таких выплат и социальных услуг – п. 14 Порядка № 62. Решение о назначении и выплате материального обеспечения принимается рабочим органом Фонда на основании заявления и подтверждающих документов (п. 16 Порядка № 62). 
Условие: для получения любой выплаты за счет Фонда не должно быть задолженности по уплате ЕСВ по ставкам, установленным Законом от 08.07.10 г. № 2464-VI.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1281

Соціально значущі документи при ліквідації підприємства тепер зберігатимуть і приватні архівні установи
Наказ Мін’юсту від 07.11.2013 № 2341/5 
Внесено зміни до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соцзахисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду (далі — НАФ). 
Нагадаємо, що до цього Переліку внесено види соціально значущих документів, що можуть бути використані для підтвердження законних прав громадян на виплату пенсії, різних видів матеріальної допомоги та компенсацій, отримання інших виплат, пільг, послуг тощо. Перелік може використовуватись усіма підприємствами, що не належать до джерел формування НАФ, при визначенні строків зберігання документів під час проведення їх експертизи цінності у зв’язку з ліквідацією підприємства. 
Змінами уточнено, що за результатами експертизи цінності для подальшого зберігання відбираються окремі види документів, зазначені в цьому Переліку, і передаються за описами справ до архівних установ сільської, селищної, міської ради. Ці архівні установи здійснюють централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до НАФ. 
Крім цього, тепер, якщо такі архівні установи на відповідній території не створені, зазначені документи можуть передаватись ще й до архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (у разі наявності їх на відповідній території (району, міста). Але тільки за умови, що ці документи не належать державі та територіальним громадам. 
Сьогодні право зберігати соціально значущі документи мають виключно: 
• центральні і галузеві держархіви;
• Державний архів в АРК;
• держархіви областей, міст Києва і Севастополя;
• архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій;
• архівні установи міських рад міст республіканського (АРК), обласного значення. 
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1280

Спрощення проведення бартерних операцій у сфері ЗЕД
Наказ Мінекономрозвитку від 24.10.2013 № 1260 
Скасовується наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 01.11.1999 № 831, яким були затверджені форми разового індивідуального дозволу та заяви на отримання разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами. 
Це здійснено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та спрощення процедур ведення бізнесу, спрощення системи регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері ЗЕД. 
Нагадаємо, що ще Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 05.07.2012 № 5061-VI (далі — Закон № 5061), було скасовано разовий індивідуальний дозвіл на перевищення встановлених термінів імпортування товарів (виконання робіт, надання послуг) за бартерними договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів, товарів спеціального призначення. 
При цьому прикінцевими положеннями Закону № 5061 передбачено перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать йому. 
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1279

Яким чином і в який термін здійснюється реєстрація Книги обліку доходів і витрат?
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді. 
У разі обрання ведення Книги у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер та дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності). 
Книга прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника контролюючого органу та скріплюється печаткою. 
Строк розгляду поданих заявником або уповноваженою особою документів для надання адміністративної послуги «Реєстрація Книги обліку доходів і витрат» або відмови в її наданні становить два робочих дні від дати подання таких документів. 
У разі обрання ведення Книги в електронній формі самозайнята особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом та сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 
Контролюючий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації. 
Після отримання платником податків повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її ведення.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1278

Податкові зміни, які набудуть чинності з 1 січня 2014
1. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Новый налоговый год должен был начаться с выполнения одного из главных обещаний Налогового кодекса — снижение ставки НДС до 17% и снижения ставки налога на прибыль до 16%. Однако, как стало известно, в заключительных положениях проекта закона о госбюджете на 2014 год внесена отсрочка запланированного понижения ставок. Хотя, исходя из того, что проекта бюджета в парламенте все еще нет, делать выводы о ставке НДС на следующий год бизнесу рано. 

2. Упрощение процедуры постановки на учет предприятий 
Следующей потенциальной задачей является дальнейшее упрощение процедуры регистрации бизнеса. 8 ноября Президент Янукович подписал закон №2054а "О внесении изменений в НКУ по учету и регистрации налогоплательщиков", который вступает в силу с 1 января 2014 года. 
Закон призван продолжить тенденцию упрощения регистрации, которая начала действовать с 1 июля 2013 года, когда из цепочки оформления бизнеса исчезли работники районных администраций. В частности, документ предусматривает сокращение сроков предоставления банками информации об открытии текущих счетов в органы Миндоходов и получения обратного ответа о постановке на учет или об отказе в постановке на учет. Также планируется аккумулирование информации о пребывании на учете субъектов в налоговых органах и о регистрации в качестве плательщика НДС или плательщика единого налога на одном веб-сайте. Закон также отменяет необходимость получения свидетельства о регистрации плательщика НДС и единого налога — его заменит выписка из Единого госреестра. Ее можно будет получить бесплатно в течение двух дней. 

3. Регистратор расчетных операций (РРО) 
В 2014 году не останутся без внимания также безналичные расчеты. Миндоходов и Минфин уже давно поставили перед собой цель перевести максимум расчетов в электронную форму. Так, с сентября 2013 года НБУ ограничил предельную сумму для операций с наличностью (150 тыс. гривень). А с октября за отказ принять у потребителя к оплате платежную карту предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов. 
Штрафные санкции с 1 января 2014 года начнут применяться также за непредоставление в налоговые органы контрольно-отчетной информации РРО в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Почвой для этого стал приказ Миндоходов от 1 октября 2013 года №522 об исключении из Государственного реестра РРО модели РРО, которые не обеспечивают электронную передачу контрольно-отчетной информации в органы МДС. Это значит, что предприниматели должны использовать новые или переоснащать имеющиеся РРО (присоединив к ним модем) так, чтобы они могли передавать информацию в налоговые органы. 
Как известно, все субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг обязаны применять регистраторы расчетных операций, которые должны быть включены в Государственный реестр. 
На данном этапе как налогоплательщики, так и региональные органы Миндоходов могут столкнуться с проблемой обеспечения необходимым количеством аппаратов с установленными параметрами. Но поскольку налоговики сами заинтересованы в налаживании процесса установки РРО, вероятно эти вопросы будут оперативно решаться.

4. Электронный кабинет налогоплательщика + электронная отчетность 
С нового года на всю свою мощь заработает "Электронный кабинет налогоплательщика" — система, которая дает возможность подавать налоговую отчетность в режиме реального времени. Потенциальные возможности нового электронного сервиса веб-портала позволят, кроме того, просматривать данные о состоянии расчетов с бюджетом, формировать и заполнять платежные документы об уплате налогов и осуществлять уплату налогов. 
В поддержку данной идеи с 1 ноября 2013 Аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК) Министерства доходов начал формирование усиленных сертификатов ключей. Сертификаты будут выдаваться бесплатно и иметь срок действия до двух лет. Но стоит заметить, что до этого бесплатные сервисы для подачи отчетности работали не идеально, прежде всего из-за нестабильности серверов Миндоходов. 

5. Первый отчет о трудоустройстве незащищенных слоев населения 
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины "О занятости населения", который устанавливает квоту 5% по трудоустройству социально незащищенных слоев населения для предприятий со штатной численностью 20 и более человек. При этом работодатели должны самостоятельно контролировать выполнение данной нормы и подавать в территориальные органы Миндоходов отчет о принятии необходимого количества работников установленных категорий (молодежь без опыта работы, дети-сироты, бывшие заключенные, родители детей-инвалидов, лица предпенсионного возраста и др.) Первый отчет работодатели будут подавать за 2013 год, предельный срок подачи — 1 февраля 2014 года. Штраф за безосновательный отказ в трудоустройстве незащищенных слоев населения составляет 2 минимальные заработные платы на момент выявления нарушения. 

И, как бонус: трансфертное ценообразование 
До 1 сентября 2014 года бизнесу предоставлен переходной период для адаптации к нормам закона о трансфертном ценообразовании, который вступил в силу 1 сентября 2013 года. Это значит, что если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, сумма начисленного штрафа будет составлять 1 гривню, но только до 1 сентября 2014 года. Кроме того, отсрочка не касается ответственности за непредоставление отчетности (штраф — 5% от суммы операции) и необходимой документации (100 минимальных зарплат) по контролируемым операциям. 
В целом можно сказать, что Министерство доходов продолжает подгонять нормы налогового законодательства к европейским стандартам и переводить операции в электронную форму. В теории, все это должно сделать жизнь плательщиков проще. Как будет на практике — увидим. 
Минсоцполитики, в свою очередь, наоборот, создает сложности, и, судя по всему, от этого ведомства можно будет ожидать новых инициатив в следующем году. Идея переложить проблему безработицы на плечи работодателей, воплощенная в 2013 году, может иметь продолжение, и хорошо, если оно будет в виде налоговых льгот.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1277

Предлагается дотировать работодателей, которые берут молодого специалиста на его первое рабочее место
Министерство социальной политики Украины инициирует предоставление дотаций работодателям за трудоустройство на новое рабочее место зарегистрированного безработного из числа молодежи в том случае, если это его первое рабочее место, сообщила глава министерства Наталия Королевская. 
На презентации антикризисного пакета в сфере занятости и погашения задолженности по зарплате Н. Королевская сообщила, что соответствующая норма содержится в законопроекте, который разработало возглавляемое ею министерство. 
Размер дотации может составить до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных, а ее выплату предлагается осуществлять сроком не менее 12 месяцев. 
По оценкам министерства, расходы на реализацию этой инициативы могут составить приблизительно 400 млн. грн. ежегодно, однако благодаря внедрению такой нормы можно будет трудоустроить более 30 тыс. человек. 
Также Минсоцполитики инициирует уменьшение суммы единого социального взноса для работодателей, которые создадут новое рабочее место для одного из родителей в период ухода за ребенком до 3 лет или ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет. 
Предлагается уменьшить сумму единого соцвзноса на минимальную суму взноса, который направляется на общеобязательное государственное пенсионное страхование (33,2% от минимальной зарплаты). Благодаря реализации такой инициативы может быть создано до 10 тыс. новых рабочих мест.
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1276

Постанови Уряду щодо отримання довідок з ЄДРПОУ скасовано
Зміни було внесено до двох постанов КМУ: «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» від 22.01.1996 р. № 118 і «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі» від 08.11.2000 р. № 1659.
Прийняті зміни дозволять привести підзаконні нормативно-правові акти у відповідність із законодавством про адміністративні послуги та забезпечать виконання своїх повноважень органами статистики.
При цьому, враховуючи, що в минулому році було скасовано обов’язок підприємств та організацій подавати довідку з ЄДРПОУ під час подання звітів, декларацій, розрахунків і платіжних доручень до Міндоходів, а також під час митного оформлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, постанову КМУ «Про надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з ЄДРПОУ» визнано такою, що втратила чинність.
За матеріалами офіційного веб-сайту Мінекономрозвитку
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1270

Держстат роз’яснив, як заповнювати форму № 1-підприємництво
Держстат надав роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства», яку подають до органу державної статистики за своїм місцезнаходженням юридичні особи (підприємства) усіх видів економічної діяльності (крім банків, бюджетних установ, страхових компаній і недержавних пенсійних фондів).
Цей звіт має відображати показники, сформовані з використанням:
• регістрів бухгалтерського обліку;
• Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (далі — спрощений План рахунків), затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186, 
• Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі — План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджені наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 — якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків;
• НП(С)БО;
• міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
• первинних документів, необхідних для складання показників зі статистики праці.

При цьому вартісні показники звіту, де одиницями вимірювання є тисячі гривень з одним десятковим знаком, не мають включати інформацію щодо ПДВ. 
Звіт має містити дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження. За відсутності даних звіту у відповідних рядках (графах) потрібно поставити прочерки. 
Окрім наведених вище загальних положень, роз’яснення Держстату включає порядок заповнення кожного з розділів форми № 1-підприємництво (коротка) (річна). 

Роз’яснення Держстату від 16.08.2013 р. № 18.1-12/11
За матеріалами газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» http://www.spd-info.com.ua/ua/view/news/one/1269

Категорія: Послуги населенню | Переглядів: 1196 | Рейтинг: 0.0 |

Всього коментарів: 0
Форма входу

Календар новин
«  Листопад 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

Володимир Захлюпаний © 2007-2012Використовуються технології uCoz