Головна сторінкаСелище  Гостомель

Офіційний Гостомельський інформаційний портал

| RSSПн, 2018-04-23, 20:26
Меню сайту

Разділи новин
Робота ради [265]
Робота Гостомельської ради
Освіта, наука [115]
Життя селища [367]
Культура, спорт [101]
Робота транспорту [10]
Послуги населенню [64]

Початок » 2014 » Лютий » 10 » Про бюджет селища Гостомель на 2014 рік
Про бюджет селища Гостомель на 2014 рік
 ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ  селище Гостомель № 755 -38-VI  24 січня 2014 року
         Про бюджет селища Гостомель на 2014 рік

              Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, рішення сесії Ірпінської міської ради від 23.01.2014 року №3854-52-VI «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2014 рік», керуючись частиною 1 пункту 23 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 10 статті 75, статями 76,77 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Гостомельська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :
           1. Установити загальний  обсяг доходів селищного бюджету на 2014 рік у сумі 23388,0 тис. грн.       
        Обсяг  доходів  загального фонду бюджету селища визначити у сумі 19000,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 4388,0 тис. грн. у тому числі бюджету розвитку 2747,0 тис. грн.(додаток №1).

          2. Затвердити  загальний обсяг  видатків селищного бюджету на 2014 рік у сумі   23388,0 тис. грн., з урахуванням коштів, що згідно з  пунктом 6 рішення сесії Ірпінської міської ради  від 23 січня 2014 року №3584 –52 -VI „ Про міський бюджет м. Ірпінь на 2014 рік”, передаються до  міського  бюджету у сумі 8000,0 тис. грн., у тому числі : обсяг  видатків  загального фонду у сумі 18175,0 тис. грн., та видатків спеціального  фонду  у сумі  5213,0  тис. грн., в тому числі  бюджет розвитку 3572,0 тис. грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток № 2), за головними розпорядниками коштів (додаток № 3) та за  програмно – цільовим методом планування видатків ( додаток №3-1 ).

          3. Установити профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 825,0 тис. грн. (додаток 5), напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

          4. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 825,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі  825,0 тис. грн. (додаток 5).

           5. Установити  розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі 50,0 тис. грн.

           6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4)  на 2014 рік:
- коштів, що передаються до міського бюджету міста Ірпеня  у сумі  8000,0 тис. грн.;
- інших субвенцій, що передаються із міста Ірпеня на капітальні видатки до спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку)  у сумі 500,0 тис. грн.;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 340,6 тис. грн.

            7. Установити, що перерахування  коштів з селищного бюджету  до міського бюджету м. Ірпеня здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів загального фонду селищного бюджету  згідно із додатком № 4 до цього рішення.

             8. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

            9. Затвердити  перелік  захищених статей видатків  загального фонду  селищного бюджету  на 2014 рік за їх економічною структурою:
- оплата  праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення  продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
             -   поточні трансферти місцевим бюджетам.

           10. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм (додаток №7).

           11. Установити, що кошти від надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності спрямовуються на ремонт та утримання доріг в селищі Гостомель згідно додатку №10.

12. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету:
                 12.1  У  десятиденний термін після  затвердження селищного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків  бюджетних установ, планів  використання бюджетних коштів, одержувачів коштів селищного бюджету і подати  їх в Управління Державної  казначейської служби України у м. Ірпені Київської області для здійснення фінансування видатків;
                 12.2. Не приймати необгрунтовані власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників підпорядкованих бюджетних установ та організацій, що склалися станом на 1 січня 2014 року;
                 12.3. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки  на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових потреб, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
           12.4. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних установ  у повному обсязі асигнування на:
- заробітну плату працівників  бюджетних установ, виходячи з умов оплати праці , визначених законодавствам;
- нарахування на заробітну плату;
- проведення  розрахунків за електричну енергію, теплову енергію водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами;
- установити ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів (додаток № 8).
- видатки, пов»язані із стимулюванням працівників бюджетних установ, здійснювати за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов»язкових виплат із заробітної плати та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
             12.5. З метою попередження накопичення кредиторської заборгованості брати бюджетні зобов»язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету в межах асигнувань відповідного періоду та враховуючи необхідність першочергового виконання бюджетних зобов»язань минулих років, узятих на облік в органах державної казначейської служби України.
             12.6. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету брати виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
             12.7. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

 13. Установити, що підприємства  та організації, які  належать  до комунальної власності  селища, сплачують до загального фонду селищного бюджету частину чистого прибутку (доходу)  у розмірі 25 відсотків.
                    Частина чистого  прибутку (доходу) сплачується до селищного бюджету у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

15.  Надати право селищному голові:
- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. Доручити селищному голові  забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування  угод, передбачених Бюджетним  кодексом України, про передачу – прийняття  видатків до (з) селищного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.
             
17. Зобов»зання взяті розпорядником бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними призначеннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов»язань є бюджетним правопорушенням.
              Керівники установ, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету,  несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням бюджетного законодавства.

18. Кошти, передбачені Положенням про селищний цільовий фонд соціально – економічного розвитку селища, - зараховуються до спеціального фонду  селищного бюджету (код платежу 50110000).Спрямовуються за КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (додаток № 9).

19. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 20. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 21.Оприлюднити рішення про бюджет селища Гостомель на 2014 рік на інформаційному сайті Гостомельської селищної ради.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку.

Селищний голова      А.І. Кириченко
Секретар ради О.В. Кислиця 
Начальник відділу  обліку та звітності  Н.І. Тульнова
Юрист Ю.М.Гусєва


Категорія: Робота ради | Переглядів: 623 | Рейтинг: 0.0 |

Всього коментарів: 0
Форма входу

Календар новин
«  Лютий 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

Пошук по новинах

Сайти регіону

Статистика

Володимир Захлюпаний © 2007-2012Використовуються технології uCoz